Top
Orhan Kemal Cad. Yüksel Sok 1.Aralık No-3 ÇORLU - TEKİRDAĞ +90 282 692 1993 [email protected]

Aile Sağlığı Merkezimizde hafta içi mesai saatleri arasında enjeksiyon ve pansuman işlemlerinizi ücretsiz olarak yaptırabilirsiniz.

Lütfen başvurunuzu yaparken doktorunuzun yazdığı reçeteyi yanınızda bulundurunuz.Reçetesi yanında olmayan kişilerin enjeksiyonları yapılmamaktadır.

ENJEKSİYON NEDİR ?

Enjeksiyon herhangi bir şeyi vücuda verme işlemidir. İlaçlar sindirim sisteminin aracılığı olmadan doğrudan doğruya vücuda sokulabilir. Bazı ilaçlar ağızdan alındığı taktirde terkipleri bozulacağı gibi, miktar ve zaman bakımından eksik ve gecikmiş olarak vücuda girerler.İlaçların doğrudan doğruya vücuda sokulmasına Enjeksiyon denir. Kullanılan alete Enjektör denir.

Enjeksiyonlar deri içi (intraküton), deri altı (sübküton), kas içi (intromüskiloa) ve kara damar (intravenöz) yapılır.

PANSUMAN
Yaraları hariçten gelebilecek travmatizmalardan, enjeksiyon ve tahrişlerden korumak, ifraz edilen maddeleri emmeye, kanayan bir yeri sıkıştırmaya yardım için kullanılan steril gaz, hidrofil pamuk ve sargıdan ibaret materyale denir.


Pansuman Malzemeleri
a) Steril Gaz: Birkaç kat steril gaz doğrudan yaranın üstüne uygulanır. Pamuğun yapışmasına mani olur, yara üzerinden kakması kolaydır.
b) Hidrofil Pamuk: Pansumanın emici kısmını teşkil eder.
c) Adi Pamuk: Ttarmalardan enjeksiyondan yarayı korur.
d) Sargı: En üst kısmıdır. Pansumanı tesbit eder.

Muhtelif Pansumanlar
1) Kuru Pansuman: Aseptik her türlü yarada (ameliyat yaraları v.s.) aseptik materyalle yapılır.
2) Yaş Pansuman: Bilhassa iltihaplı yaralara tatbik edilir.
3) Correl Pansumanı: Yaraların devamlı veya fasılalı şekilde antiseptik mahlüllerle yıkanmasına denir. Bu mahlül serum fizyolojik, hipertonik tuzlu su, steril odistilode olabilir